Etapy przekształcenia spółki

Dariusz Szczecina        18 listopada 2014        Komentarze (0)

Jeżeli myślisz o przekształceniu spółki i wybrałeś już formę prawną w jaką chcesz ją przekształcić (np. w spółkę z o.o. , akcyjną lub komandytową) to musisz przygotować „mapę drogową przekształcenia„.

Przekształcenie spółki to proces kilkuetapowy, a jego kolejne kamienie milowe to:

  1. Sporządzenie planu przekształcenia spółki (wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta).
  2. Powzięcie (podjęcie) uchwały o przekształceniu spółki.
  3. Powołanie członków organów spółki przekształconej (tej nowej) albo określenie, którzy ze wspólników prowadzących sprawy tej przekształconej spółki będą ją reprezentowali.
  4. Zawarcie umowy albo podpisanie statutu (w zależności od tego jaką nową formę działalności wybierzesz) spółki przekształconej.
  5. Wpis twojej nowej, przekształconej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i wykreślenie spółki przekształcanej.

Słowem nic trudnego … (naprawdę?)

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: