Sposób na przyspieszenie przekształcenia działalności w spółkę z o.o.

Dariusz Szczecina        02 grudnia 2014        Komentarze (0)

Przekształcenie twojej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością naprawdę może zająć trochę czasu. Dlatego warto pamiętać, że istnieją sposoby na przyspieszenie przekształcenia.

Pisałem już o planie przekształcenia, który jest chyba najważniejszym elementem koniecznym do tego, aby nastąpiła zmiana działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Plan przekształcenia musi zostać poddany badaniu biegłego rewidenta. Biegły rewident jest wyznaczany przez sąd rejestrowy na twój wniosek.

Badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta znacznie wydłuża procedurę przekształcenia. Ty składasz tylko wniosek o wyznaczenie biegłego, ale to sąd sam powołuje konkretną osobę, która będzie brała udział w sprawie w charakterze biegłego. Kiedy już sąd rejestrowy wyznaczy biegłego, to od chwili wyznaczenia biegły rewident ma aż dwa miesiące czasu na sporządzenie opinii.

Jeżeli biegłego rewidenta wybiera sąd, to twój plan przekształcenia trafia w ręce osoby może nie tyle przypadkowej, co z reguły nieznanej, która może mieć różny styl pracy, różne podejście do swoich obowiązków, w tym i do terminowości. A przecież zleceniodawcą jest Sąd, a nie Ty i to jedynie od Sądu będzie zależało czy, i jak, będzie dyscyplinował biegłego.

Jest jednak na to rada. Pozwoli to przede wszystkim na przyspieszenie całego przekształcenia, ale także powinno dać gwarancję, że sprawa trafi w ręce osoby właściwej, godnej zaufania. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, abyś to Ty samodzielnie, na własną rękę poszukał biegłego rewidenta, który Tobie odpowiada, i który sprawnie zbada plan przekształcenia.

Kiedy już wybierzesz taką osobę to już we wniosku o wyznaczenie biegłego wskaż konkretną osobę z imienia i nazwiska.

Proste prawda?

Najważniejsze jest to, że sądy rejestrowe z reguły godzą się na takie propozycje co do osoby biegłego, a Ty na pewno wybierzesz biegłego dużo bardziej starannie niż sąd.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: